RIS3CAT-fabricació avançada

L’objectiu de la Comunitat de Fabricació Avançada és:

 

Consolidar un teixit industrial manufacturer fortament competitiu i especialitzat en el desenvolupament d’alta tecnologia amb prestigi i reconeixement internacional”

 

Catalunya és un país històricament manufacturer, amb un teixit extens de pimes de molt diversa natura i que vol refermar clarament la seva aposta per aquest sector. L’estratègia de recerca i innovació per una especialització intel·ligent de Catalunya, RIS3CAT, apunta com àmbit principal d’actuació els Sistemes Industrials.

 

La Comunitat de Fabricació Avançada és el punt de trobada per indústries, centres de recerca i tecnològics, universitats i escoles tècniques,… i en definitiva tots els agents de l’eco-sistema d’innovació. I tots amb la ferma voluntat de col·laborar a la re-industrialització del territori, desenvolupant i aplicant tecnologies avançades de fabricació, sostenibles, eficients i generadores d’ocupació professional basada en el coneixement.

 

Partint de l’agenda estratègica pel sector manufacturer català que va redactar el Grup Connect-EU Factories del Futur, adequant aquell contingut als nous reptes i polítiques d’innovació que l’agenda Europa 2020 planteja i introduint les necessitats sectorials que Direcció General d’Indústria està recollint, la Comunitat de Fabricació Avançada definirà un pla d’actuacions per potenciar la competivitat del sector manufacturer català basada en l’especialització intel·ligent. La implementació d’aquest pla estarà fonamentada amb l’execució de projectes marc d’innovació tecnològica entorn a la manufactura avançada.