Àmbits tecnològics

La Comunitat de Fabricació Avançada proposa 4 grans àmbits tecnològics sobre els quals treballar:

 

–        Fabricació additiva, 3D printing

–        Manufactura eficient i sostenible

–        TICs per manufacturing

–        Nous processos i nous materials