Documents

Jornada Informativa PPP Energy Efficient Buildings y Factories of the Future. Convocatoria 2013 (CDTI, 24 de juliol 2012)

Strategic agenda 2012

      Elaborated by the Connect-EU Factories del Futur Group

  • Informe sobre “Manufacturing and Innovation 2012”

El passat mes d’abril es va publicar el reportatge especial sobre Manufacturing i Innovació per la revista “The Economist”. Les tendències i les conclusions que aquest reportatge mostra són plenament tranferibles al sector manufacturer català.

Reportatge

7PM – Nanotecnologies, Materials i Producció (NMP):

  •  Factories of the future PPP

Strategic multi-annual roadmap”. Directorate-General for Research, Industrial Technologies, Unit G2 “New generation of products”, ISBN 978-92-79-15227-6, European Union, 2010.

  • Convocatòries del 7 PM 2012: FP7-2012-NMP-ICT-FoF_en
  • Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC):                                       

                 2012 WP Cooperation_update 2011 WP_ICT_en

    • Green Paper: Green_paper_2011
    • Contribution to the definition of the future Research and Innovation Framework Programme of the EU: Green Paper