Links d’interès

–        Política industrial sectorial, Generalitat de Catalunya

–        Programa d’Impuls dels Sistemes Industrials, Generalitat de Catalunya

–        RIS3CAT, Generalitat de Catalunya

–        Comunitats RIS3CAT, Generalitat de Catalunya

–        Connect-EU Factories del Futur

–        Key Enabling Technologies – Advanced Manufacturing, Comissió Europea

–        Smart Specialisation Platform, Comissió Europea

–        Vanguard Initiative

–        Plataforma Española de Fabricación Avanzada, MANU-KET

–        European Factories of the Future Research Association, EFFRA

–        European Technology Platform MANUFUTURE