Objectius

  • Aglutinar tots els agents principals que estan treballant com a proveïdors i usuaris de solucions tecnològiques innovadores per al sector manufacturer a Catalunya.
  • Elaborar l’agenda estratègica del sector manufacturer a Catalunya.
  • Ser el punt de contacte únic de referència per a la Generalitat de Catalunya en tot allò que estigui relacionat amb la innovació en el sector productiu de Catalunya.
  • Augmentar la participació de les indústries catalanes del sector manufacturer en els projectes del 7è Programa Marc a través de la iniciació i l’acompanyament en els primers passos a seguir per poder presentar-se amb una proposta pròpia o bé dins d’un consorci ja establert.