Àmbits tecnològics

L’Agenda Estratègica del Sector Manufacturer a Catalunya es farà tenint com a àmbits tecnològics els 4 que la Comissió Europea ha publicat al seu llibre de ruta multi-anual estratègic pel sector:

Fabricació sostenible

 • Adaptar les factories al canvi demogràfic
 • Fer de les factories llocs on a la gent li agradi treballar
 • Reducció del consum energètic
 • Reducció de les emissions malignes mediambientalment

Fabricació intel·ligent

 • Factories intel·ligents amb nova generació de robots i automatització
 • Factories digitals per simulació, modelatge i gestió del cicle de vida del producte
 • Factories virtuals per producció en xarxa optimitzada

Fabricació d’alt rendiment

 • Equips de producció més adaptatius per incrementar la flexibilitat
 • Manufactura d’alta precisió per cobrir la miniaturització de productes
 • Millora del control de qualitat per assolir la fabricació amb zero defectes

Nous materials per fabricació

 • Reducció del consum de materials amb una millor mesura i processos de producció
 • Desenvolupament de nous processos pels materials d’altes prestacions