Home

L’objectiu últim de Factories del Futur (MANUCAT) és promoure l’activitat i presència catalana en totes les iniciatives públiques i publico-privades que tinguin com a finalitat la recerca i desenvolupament en l’àmbit de la manufactura en general, ja sigui en el marc del 7è Programa Marc o en qualsevol altra iniciativa.

El grup Factories del Futur elabora la “STRATEGIC AGENDA FOR THE MANUFACTURING SECTOR IN CATALONIA”